Cookies

Informácie o cookies 

Táto webová stránka využíva cookies. 

Spoločnosť H. Lundbeck A/S, so sídlom Ottiliavej 9, 2500 Valby, Dánske Kráľovstvo a spoločnosť LUNDBECK Slovensko s.r.o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 760 427, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 18526/B (ďalej spoločne len „LUNDBECK“) a ich obchodní partneri a dodávatelia využívajú cookies na udržania funkcionality webovej stránky, optimalizáciu jej obsahu a pre štatistické a marketingové účely. Spoločnosti LUNDBECK nebudú používať cookies na tejto webovej stránke bez Vášho súhlasu (s výnimkou technických cookies, ktoré sú potrebné na riadnu prevádzku tejto webovej stránky). V prípade používania cookies, môžu spoločnosti LUNDBECK spracovať údaje týkajúce sa Vás a to najmä Vašu IP adresu, informáciu o Vašom počítači a internetovom prehliadači ako aj zadané výrazy, ktoré vyhľadávate. Viac o využití cookies sa dočítate v našej Cookies Policy a v Informáciách o ochrane osobných údajov. Váš súhlas s používaním cookies viete odvolať ako aj zmeniť nastavenia povolených cookies cez cookies ikony dostupné nižšie na tejto webovej stránke. 

Úrovne využívania cookies: 

 • Len nevyhnutné len nevyhnutné cookies pomáhajú realizovať navigáciu na stránke prostredníctvom aktivovania základných služieb ako sú navigácia na stránke a vstup do chránených oblastí webovej stránky. Bez týchto cookies by webová stránka nemohla riadne fungovať. 
 • Funkčné cookies zabezpečujú ukladanie informácií o zmenách spôsobom ako sa webová stránka zobrazuje alebo mení, napríklad Vami preferovaní jazyk alebo región. 
 • Štatistické cookies pomáhajú vlastníkovi webovej stránky porozumieť ako návštevníci konajú na stránke zbieraním a reportovaním informácií. 
 • Marketing cookies sa využívajú na sledovanie návštevníkov na stránke. Dôvodom je zobrazovanie reklám, ktoré sa relevantné a zaujímavé pre jednotlivého užívateľa a preto viac hodnotné pre publikovanie a reklamu. 
 • Neklasifikované sme v procese klasifikácie neklasifikovaných cookies spolu s poskytovateľmi jednotlivých cookies. 

 

Pravidlá pre cookies

Prečo používame cookies? 

Cookies používajú prakticky všetky webové stránky, pričom v niektorých prípadoch je použitie cookies jediným spôsobom ako zabezpečiť úplnú funkčnosť stránky. Používanie cookies nám zároveň umožňuje získať prehľad o Vašich návštevách našej stránky, vďaka čomu sme schopní stránku nepretržite prispôsobovať Vašim potrebám a záujmom. Cookies si napríklad pamätajú, či ste už našu stránku v minulosti navštívili. 

 

Čo je to cookie?  

Cookie je súborom uložený vo Vašom počítači, tablete, inteligentnom telefóne, alebo inom IT zariadení, ďalej aj ako „koncové zariadenie“. Umožňuje rozpoznanie Vášho koncového zariadenia a získanie informácií o návštevnosti stránok a o tom, aké funkcie sú využívané. Cookie nie je program a nemôže obsahovať žiadny vírus. 

Táto stránka takisto využíva cookies. Na Vašom zariadení nebudeme ukladať cookies bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, s výnimkou cookies, ktoré sú čisto technického charakteru a sú nevyhnutné na fungovanie tejto stránky. V prípade nesúhlasu s ukladaním cookies na Vašom zariadení však táto stránka nemusí fungovať správne a nebude možne využívať niektoré funkcie, napríklad prehrávanie videí. 

 

Cookies a osobné údaje 

V prípade, ak dochádza k uloženiu cookies, získavajú sa informácie o tom, aký používate internetový prehliadač a vyhľadávač, Vaša IP adresa, nastavenie siete a informácie o Vašom počítači. 

Cookies vo svojej podstate nie sú schopné Vás identifikovať, identifikovať Vaše meno, miesto Vášho pobytu, alebo identifikovať, ci Váš počítač využíva jedna alebo viac osôb. V závislosti od okolností, cookies však môžu slúžiť na Vašu nepriamu identifikáciu, v prípade, ak sa získané informácie skombinujú s inými informáciami. O takúto identifikáciu sa nebudeme pokúšať, ak by k nej však napriek tomu došlo, s takýmito informáciami bude nakladané ako s osobnými údajmi v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. 

Pre viac informácií, vrátane popisu Vašich práv a kontaktných údajov na našu zodpovednú osobu, si prosím prezrite naše Zásady ochrany osobných údajov. 

 

Aké druhy cookies používame na našej stránke a aký je ich účel

Môžeme použiť nasledovné druhy cookies: 

Technické a  nevyhnutné 

Technické a nevyhnutné cookies sú cookies, ktoré sú z technického hľadiska predpokladom pre riadnu funkčnosť stránky a umožňujú fungovanie stránky aktivovaním jej základných funkcií, ako napríklad navigácia po stránke. Stránka bez týchto cookies nemôže riadne fungovať. 

Funkčné cookies 

Funkčné cookies umožňujú stránke zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na to, ako stránka funguje, alebo vyzerá, napríklad informácie potrebné na zobrazenie stránky v príslušnom jazyku.   

Štatistické cookies 

Štatistické cookies pomáhajú vlastníkom stránky porozumieť akým spôsobom návštevníci so stránkami komunikujú, a to získavaním a odosielaním anonymizovaných informácií. Štatistické cookies využívame na zlepšenie používateľského komfortu pri používaní stránky. Informácie využívame napríklad na zistenie počtu návštevníkov stránky a ich správania. 

Marketingové cookies 

Marketingové cookies sa využívajú na sledovanie aktivity užívateľov na web stránkach za účelom zobrazenia reklamy, ktorá je pre užívateľa relevantná a pútavá, čo zvyšuje hodnotu pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. 

Nezaradené 

Nezaradené cookies sú cookies, ktoré sú v procese zaradenia do príslušnej kategórie buď ako technické a nevyhnuté, funkčné, štatistické, alebo marketingové. Zaradenie cookies do jednotlivých kategórií prebieha v spolupráci s poskytovateľmi jednotlivých cookies. 

Tretie strany 

Obsah z našej stránky môžete zdieľa na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku, Linkedln a Twitter. Je možné očakávať, že sociálne siete ukladajú cookies. Druh ukladaných cookies a účel ich ukladania sa môže byť pri každej sociálnej sieti odlišný, pričom je zodpovednosťou prevádzkovateľa konkrétnej sociálnej siete informovať Vás o ukladaní týchto cookies a zabezpečiť Váš súhlas. 

Takisto spolupracujeme so subjektami, ktoré ukladajú cookies prostredníctvom našej stránky a ktoré majú prístup k informáciám získaným prostredníctvom cookies odoslaných z našej stránky. Identita týchto tretích strán je uvedená vo vyhlásení o cookies. 

 

Počas akej doby sú cookies uchovávané? 

Životnosť jednotlivých cookies závisí od ich nastavenia poskytovateľmi týchto cookies. Niektoré cookies sa vymažú v momente zavretia internetového prehliadača, pričom iné cookies môžu existovať aj niekoľko rokov. Viacerí používatelia zvyčajne používajú cookies so živnosťou od 12 alebo 24 mesiacov v prípade štatistických a reklamných cookies a cookies týkajúcich sa obsahu webstránky. Ich živnosť sa predlžuje pri každej návšteve webstránky. 

Ako je možné cookies vymazať, alebo sa vyhnúť ich použitiu? 

Kedykoľvek môžete odvolať svoj súhlas s použitím cookies alebo zmeniť Vaše nastavenie cookies kliknutím na ikonu „Pravidlá pre cookies“ v spodnej časti našej stránky, a to označením, alebo odznačením príslušného políčka. V prípade, ak neudelíte súhlas s cookies, časti stránky nemusia fungovať, alebo zobrazovať sa správnym spôsobom. 

Takisto môžete kedykoľvek vymazať existujúce uložené cookies. Spôsobom, akým je možné vymazať cookies závisí od toho, aký používate internetový prehliadač a od toho, aké zariadenie používate na návštevu stránky. Viac informácií je možné získať pri jednotlivých internetových prehliadačoch: 

 • Internet explorer 
 • Iphone, iPad, etc. 
 • Safari 
 • Google Chrome 
 • Mozilla Firefox 
 • Opera 
 • Flash cookies (vzťahuje sa na všetky prehliadače) 
 • Inteligentné telefóny s operačným systémom Android 
 • Inteligentné telefóny s operačným systémom Windows 

 

Máte ďalšie otázky? 

V prípade, ak máte poznámky alebo otázky týkajúce sa týchto informácií, alebo spracovania osobných údajov, kontaktujte nás prosím na dataprivacy@lundbeck.com. Aktuálny cookie baner je poskytovaný Cookie information ApS a v prípade, ak máte nejaké otázky, alebo technické problémy, prosím kontaktujte support@cookieinformation.com